Du vill frodas med oss. Men vad betyder det ens?

Du har läst det på vår startsida, på våra t-shirts, och kanske tillochmed upplevt oss vifta vilt och prata i stora bokstäver på möten om att frodas. Men vad betyder det ens? Följ med oss i en djupdykning i Samurajs spirituella inre.

En känsla som funnits med länge

Varje år funderar vi tillsammans över små och stora saker i Samuraj. Det finns olika etiketter: Kultur, strategi, mål, värderingar, processer. Men allt hänger ihop, och ofta flyter en diskussion i det ena snabbt över i det andra. För flera år sedan satt vi i ett sådant heldagssamtal, och med en ganska nysammansatt grupp människor pratade vi väldigt fritt om vad vi trivdes med och gillade, och vart vi siktade och ville.

Det mynnade inte ut i begreppet “frodas”. Det dröjde några år till innan vi kläckte det. Men innebörden definierades ungefärligt redan då, och kändes lika enkel och given då som den gör fortfarande idag.

Det viktiga för stunden att veta, är att frodas är målet. Vi kommer komma till det sen. Men vi måste börja med förutsättningarna som behövs för att kunna frodas överhuvudtaget.  

Allt börjar med trivsel och driv

Vi var tydligt överens om att jobbet är en stor del av våra liv, och att vi vill att det ska vara en plats vi mår bra på. Då är trygghet en förutsättning. Det tror vi uppstår när vi tillåts vara oss själva, säga vad vi tycker, göra misstag, ha en dålig dag. Och i det veta att människorna runtomkring oss finns där för att stötta oss. 

Den trivseln och tryggheten är grundläggande. Men inte allt. Det är som ett hem – nödvändigt, men om vi bara sitter där hela dagarna och stirrar upp i taket så tappar vi vårt mål och mening.

Precis lika viktigt är vår drivkraft att göra något i den miljön, i det tillståndet, med de människorna. En önskan och en vilja att lära känna oss själva och andra, ta oss an utmaningar och övervinna dem, att diskutera, skapa, drömma och lyfta oss högre och högre. En strävan att nå vår fulla potential.

När vi har både trivseln och drivkraften på plats, så tror vi att vi kan klara nästan vad som helst. Vi kan bygga den dag, det år och det liv vi vill. Det är då vi kan frodas.

Frodas med oss

I slutändan handlar allt vi gör på Samuraj om att vi vill frodas. Det är liksom vårt Eden, vårt happy place, vårt slutet-på-maratonloppet-målet. Att frodas betyder för oss att inte bara leva och existera i ett passivt, statiskt stagnerande, utan att kunna leva ett liv som är aktivt, växande, spirande, fyllt av utveckling och förändring och passion och ja, livsglädje helt enkelt, och att kunna göra allt detta i samklang med varandra i vårt gemensamma ekosystem. 

Det tillståndet är vad vi strävar efter, och bygger förutsättningarna för, och då tror vi att vi gör störst nytta för våra medarbetare, för våra kunder, och för Samuraj. 

Känner du ett plötsligt behov att frodas med oss eller bara resonera om vad det skulle innebära att frodas för dig? Get in touch, så tar vi en första kaffe!

more?

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media