Samuraj anlitas av Motorhistoriska Riksförbundet för att digitalisera ärendehanteringar

Motorhistoriska Riksförbundet har anlitat Samuraj för att utveckla en teknisk helhetslösning av förbundets ärendehanteringar. Med hjälp av smarta digitala verktyg unikt utvecklade för förbundets behov ska flera av de mest tidskrävande processerna automatiseras.

Filip Haraldsson

Copywriter

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) representerar den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och har idag över 100 000 medlemmar i 200 anslutna klubbar. Under hösten 2021 kontaktade MHRF kommunikationsbyrån Samuraj för att genomföra en teknisk förstudie i hur de kan använda digitala verktyg för att stärka sina processer och arbetssätt. Efter förstudien fick Samuraj i uppdrag att utveckla en omfattande digital lösning för MHRFs ärendehantering, CRM och nya webb. Ett tekniskt komplext arbete eftersom varje ärende är unikt och ska automatiseras i så hög utsträckning som möjligt.

– Med förstudien fick vi möjlighet att förstå deras verksamhet, behov och interna processer på djupet. Den tidigare lösningen upplevdes som begränsad och krävde mycket manuell handpåläggning från både medlemmar, klubbfunktionärer och personal. Tillsammans med MHRF har vi nu utvecklat ett flertal plattformar som är lätt för alla att använda, förklarar Anneli Lindgren, projektledare på Samuraj.

MHRFs medlemmar har via hemsidan kunnat ansöka om att teckna en försäkring för sina samlarfordon. Processen för detta, och flera andra av förbundets ärendehanteringar, har länge hanterats manuellt och blivit till ett tidskrävade pappersarbete för personalen. Med det nya ärendehanteringssystemet från Samuraj har flödet automatiserats hela vägen från ansökan och bokning av inspektör till dokumentation och godkännande. Det innebär stora administrativa resursbesparingar för MHRF som nu kan fokusera mer på medlemsfrågor och sin kärnverksamhet.

– Den nya lösningen har alla funktioner som MHRF behöver idag, samtidigt som den är skalbar och kan utvecklas för framtida behov, utan att vara låst till någon leverantör. Vi har automatiserat de mest tidskrävande processerna och även tagit hänsyn till den varierande datorvana som kan finnas bland landets alla bilentusiaster. Det ska vara enkelt att engagera sig i sin passion, säger Emil Vidmark, utvecklare på Samuraj.

Som en riksorganisation som driver frågor om bevarandet av det rullande kulturarvet har MHRF insett vikten av att utvecklas digitalt för att föra sitt arbete vidare på ett effektivt sätt. Nu vill de fortsätta sin digitaliseringsresa tillsammans med Samuraj.

– Samuraj har från första stund utmanat oss och testat våra processer. De har fått oss att tänka till och inte fastna i gamla hjulspår. Hela projektet har varit väldigt noggrant genomfört, och nu har vi lanserat en lösning som skapar stort kundvärde och affärsnytta. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Malin Erlfeldt, kanslichef på Motorhistoriska Riksförbundet.

more?

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media