Samuraj lanserar produkten Sprinkler

I januari 2019 meddelade kommunikationsbyrån Samuraj att företaget har utvecklat en app för intern kommunikation till bygg- och anläggningskoncernen NYAB. Nu tar Samuraj nästa steg och skapar produkten Sprinkler baserat på plattformen. Sprinkler blir ett komplement till Samurajs konsultverksamhet.

Filip Haraldsson

Copywriter

– Appen utvecklades initialt för en medelstor organisation i stark tillväxt, som arbetar över en utspridd geografi. Syftet var att skapa en effektiv kanal till företagets viktigaste resurs; medarbetarna, för att stärka det ständigt pågående kommunikationsarbetet. Kommunikationen ligger till grund för att odla en stark företagskultur. Vilket är betydande för enskilda medarbetares utveckling och i förlängningen ett företags framgång. I synnerhet nu, när kompetensförsörjning är en stor utmaning för många organisationer. Appen har varit aktiv i snart ett år, och NYAB bekräftar att lösningen gör nytta, säger Johanna Öhman, VD på Samuraj, och fortsätter:

– Som kommunikationsbyrå kommer vi i kontakt med många företag som står inför liknande utmaningar, därför har vi valt att utveckla vidare plattformen och tillgängliggöra den för fler företag. Vår utgångspunkt är att det ska vara enkelt; att komma igång och att använda den.

I samband med satsningen utökar Samuraj plattformens funktionalitet.

– Vi adderar fler funktioner för att ytterligare stödja kommunikations- och kulturarbetet. Funktioner som bland annat ska stimulera medarbetarnas initiativ till företagets utveckling. Sprinkler inkluderar även en kodex som förankrar företagets värderingar och visar vägen i olika situationer. Basen är skalbar, och kan integreras med fler systemstöd eller anpassas utifrån specifika behov, säger Hampus Evers, Projektledare på Samuraj.

– Sprinkler har inget eget varumärke. Appen ska betraktas som en plattform som frontas av beställarens varumärke. Vi klär in plattformen i företagets grafiska profil och tonalitet, och sedan laddas den ner av användarna på olika app stores. Affärsmodellen påminner om Netflix, abonnemang utan långa bindningstider, avslutar Hampus Evers.

Vill du veta mer om sprinkler?

Skicka ett mail eller ring oss på 072-566 17 41.

more?

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media