Samuraj levererar app till NYAB-koncernen

I entreprenadbranschen behöver människor samspela över ett flertal geografiskt utspridda siter. Det är således en utmaning att skapa en effektiv intern kommunikation som både informerar och inspirerar.

Andreas Uneby

Creative Director

NYAB App är en central plattform som skapats i syfte att kommunicera vad som sker inom den egna organisationen, och därmed öka gemenskapen och stärka ambassadörskapet ytterligare. Appen har lanserats nu vid årsskiftet.

– NYAB är en utmanare i en traditionell bransch, och ett av Sveriges kraftigast växande företag. De har lyckats skapa en prestationskultur som stimulerar viljan och trivseln hos medarbetarna, de adderar nya tankesätt och lösningar till det traditionella. Appen ska bidra till att fortsätta odla den kulturen. För vår del var detta projekt väldigt intressant, då det bland annat kombinerar flera av Samurajs expertisområden, som konceptutveckling, kommunikation och användarupplevelse (UX). Numer kan vi alltså titulera oss app-utvecklare, säger Johanna Öhman, VD på Samuraj.

– Vi valde Samuraj som partner för att hjälpa oss med detta för NYAB viktiga steg i den fortsatta utvecklingen. Vi är redan nu till antalet många medarbetare som arbetar över en stor geografi, och det vi vet säkert är att vi blir fler, och geografin större. Vi behöver hålla ihop laget och utveckla NYAB-andan, samt snabbt kunna informera och delge våra medarbetare om ändringar i till exempel arbetsmiljölagen. Samuraj har levererat över vår förväntan och varit professionella genom hela processen, och nu gett oss ett verktyg som gör NYAB-koncernen ännu vassare, säger Magnus Broström, KMA & Hållbarhetschef på NYAB.

more?

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media