Samuraj rekryterar marknads- och försäljningschef från Swedavia

Anneli Lindgren har mångårig erfarenhet från beställarsidan och kommer senast från Swedavia där hon arbetat som marknads- och försäljningschef. Anneli är Samurajs nya strateg och projektledare. I sin roll på Samuraj kommer hon att arbeta nära företagets kunder och utveckla deras kommunikation och varumärke.

Filip Haraldsson

Copywriter

– Mitt fokus på Swedavia har varit det egna varumärket. Nu ser jag fram emot att hjälpa flera organisationer med att införliva deras visioner. Med min erfarenhet från kundens perspektiv och utmaningar tillsammans med en helhetssyn på organisationsutveckling kan jag och Samurajs specialister möta kunderna vart de befinner sig idag och hjälpa dem framåt, förklarar Anneli Lindgren, strateg och projektledare på Samuraj.

Innan Anneli började på Samuraj upplevde hon byråbranschen som komplex. En bild som hon nu vill vara med och förändra.

– Vi verkar i en bransch som utvecklas i rasande tempo och vi påverkas mycket av trender, begrepp och teorier. Det kan framstå som diffust för beställaren. Dessutom finns det en komplexitet i relationer och arbetssätt i förhållande till kvalitet, kostnad och nytta i leveransen. Jag vill tillföra en tydlighet och rakhet i dialogen med kunderna som ger resultat, och en klar strategi för att nå målen, fortsätter Anneli.

– Vi är stolta över att välkomna Anneli till Samuraj. Hon har energin och den exceptionella förmågan att göra sin omgivning bättre. Det i kombination med hennes erfarenhet och kunnande ger våra kunder och Samuraj förutsättningar att nå sin fulla potential, säger Johanna Öhman, vd på Samuraj.

more?

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media