Mobilaris Innovation Center

Vi har fått förtroendet att stötta Mobilaris länge, och på många sätt. Den ursprungliga affärsidén har vuxit, formats till olika affärsområden som fortsatt förändras och utvecklas över tid. Delar av företaget har knoppats av och bildat helt egna företag. Men för första gången har Mobilaris nu blivit ett community.

Att hitta större och större lokaler för en växande verksamhet är naturligt för många företag. Men Mobilaris ville ta det ett steg längre, och inte bara hitta en ny lokal, utan skapa ett nav för innovation, samverkan och utveckling för hela Norrbotten.

Denna önskan ledde till beslutet att göra den nya byggnaden till ett helt eget varumärke, med en egen identitet. En del av Mobilarisfamiljen, men också någonting unikt.

Mobilaris har levererat avancerade tekniska lösningar till industri, gruvor och statliga organisationer världen över, men Mobilaris Innovation Center, som byggnaden döptes till, har helt andra målgrupper. Nämligen innovatörer och näringsliv, studenter och akademin, föreläsare, och många fler ska alla känna sig välkomnade och hemma på Mobilaris Innovation Center. Att ta fram en identitet som fortfarande bär styrkan av Mobilaris varumärke, men samtidigt har sitt huvudfokus på helt andra målgrupper än Mobilaris övriga kommunikation och varumärken, var en av de viktigaste utgångspunkterna i projektet.

För att skapa en helhetsupplevelse av varumärket har vi arbetat med varje del av Mobilaris Innovation Center – från logotyp, profil, webbplats och kommunikation i olika digitala kanaler, till inredningskoncept, skyltning och dekor, och mycket mer, tillsammans med Mobilaris och husets arkitekt.

Logotypen bygger på husets form kombinerat med Mobilaris Innovation Centers grundidé: Att vara en möjliggörare för dialog, inspiration och samarbete, utifrån tron att det vi kan göra tillsammans är större och bättre än summan av de enskilda delarna.

Profilens färger är tagna från Mobilaris tidigare affärsområdesfärger, men applicerade med en stark gradient – och framförallt, applicerade alla på samma ytor – för att ge en mer lekfull och inspirerande känsla.

Förutom logotyp och profil har vi även tagit fram ett modulärt mönster, som kan anpassas i både täthet, komponenter och färg för att skapa rätt känsla för en stor mängd olika ytor och budskap.

Vi har utfört arbetet parallellt med att byggnaden färdigställts, vilket låtit oss besöka det blivande Mobilaris Innovation Center flera gånger under processens gång, och låta våra olika processer inspirera och påverka varandra, från första koncept till detaljlösningar i enskilda rum.

Resultatet är en identitet som tydligt tar plats i Norrbottens näringsliv, och andas framtidstro och innovationskraft för besökare såväl i huset som på webbplats och andra kanaler.

Brand

Strategy

Content

We are a communications agency with the capacity, depth and knowledge to take you where you want to be. Preferably further. Here you can see a sampling of the services we provide, but this field has more weird words than a rap battle, so our best advice is to just tell us what your goals are and we’ll get there together.

Brand

Brand strategy

Identity

Graphic profile

Logotype

Strategy

Communications strategy

Media strategy

Media plan

Search Engine Optimisation (SEO)

Target audience analysis

Inbound marketing

Digital marketing

User Experience (UX)

PR

Content

Web design

Web development

App design

App development

Copywriting

Graphic design

User Interface (UI)

Ongoing production

Print design

Social media