KUNDCASE

Satmission

 
 
 

Satmission kontaktade Samuraj på grund av vårt rykte att förflytta tekniskt inriktade företag till att tänka lösnings- och marknadsorienterat. Vi presenterade oss och vår portfolio, och fick uppdraget att ompaketera Satmissions produktutbud och varumärke så det håller måttet på en hårt konkurrensutsatt världmarknad.

 

Effekter


Minskat köpmotstånd för kunder — Satmissions kunder köper snabbare; vi skapade produktkonceptet LiveNow som innefattar Satmissions utbud uppdelat efter kategori och nivå, samt kartlägger produkternas förhållande och nytta gentemot varandra.

Ett marknadsorienterat tillväxtföretag — Vi har förflyttat Satmission från att vara ett teknikdrivet småföretag som kommunicerar teknik till tekniker, till att rikta sig mot executives för stora och medelstora slutkunder.

Femdubblad omsättning — Sedan Samurajs insatser har Satmission gått från 6 till 30 Mkr i omsättning.