Så här översätter du dina affärsmål till kommunikationsstrategi

Hela vår verksamhet bygger på en enkel övertygelse: Kommunikation har potential för en oproportionerligt stor return on investment för att nå ett företags affärsmål. Men hur överbrygger vi avståndet mellan affärsmålen i styrelserummet och marknadsavdelningens faktiska insatser? Det börjar i kommunikationsstrategin.

Andreas Uneby

Creative Director

Vi på Samuraj möter dagligen ett behov av att inte bara producera kommunikation, utan även att prioritera och planera olika kommunikationsinsatser för att skapa maximalt värde för våra kunder utifrån deras tillgängliga resurser.

För att kunna göra det på ett effektivt sätt är vår erfarenhet att det måste finnas en tydlig och gemensam kommunikationsstrategi, som är förankrad och används som grund för beslut både internt på företaget och i samarbeten med externa kommunikationspartners. Den är kritisk för att den länkar samman affär med kommunikation, sälj med marknad, och i slutändan de största och mest omvälvande besluten på styrelsemötet med den sista justeringen av det minsta designelementet på den enklaste posten på LinkedIn.

Affärsmål

När vi drar ett kommunikationsresonemang långt nog, och frågar oss varför vi prioriterar eller utför en insats på ett visst sätt, landar vi alltid i vad som bidrar bäst till företagets affärsmål.

Därför behöver vi förstå dem väl, idealiskt både på kort och lång sikt. Är det en viss tillväxt ni drömmer om? Att hitta rätt kompetens? Behöver ni förändra verksamheten på något sätt, med nya affärsområden, produkter eller tjänster?

För att kunna gå vidare och resonera om hur kommunikation kan hjälpa er, behöver vi först förstå vad ni vill uppnå.

Affärsstrategi

Baserat på era affärsmål har ni troligtvis en mer eller mindre formulerad affärsstrategi, som beskriver vad ni bedömer är den bästa vägen att nå fram till era mål. Även denna behöver vi förstå och skapa samsyn kring, då er affärsstrategi i många fall kommer leda till ställningstaganden, beslut, verksamhetsutveckling och aktiviteter som både kan bli vägledande för och stärkta av kommunikationsinsatser.

När vi uppnått en gemensam bild av företagets affärsmål och affärsstrategi har vi goda förutsättningar att tillsammans resonera kring kommunikationens möjligheter att bidra till er måluppfyllelse.

Kommunikationsmål och kommunikationsstrategi

Att formulera kommunikationsstrategin behöver initialt inte röra sig om komplexa resonemang – snarare tvärtom, tror vi.

Om målet är att växa med 30 nya högkvalificerade medarbetare i en konkurrensutsatt region de närmaste tre åren, så kan vårt kommunikationsmål i enklaste form formuleras som att “Vår kommunikation behöver underlätta vår rekrytering i region X under period Y”.

Det kan låta nästan lite väl enkelt, men samtidigt är det lätt att validera: Om en kommunikationsinsats genererar det värdet bland alla möjliga insatser för att uppnå det målet, så är den en god investering. Och när vi sammmanställer våra kommunikationsmål får vi en tydlig översikt över vilka områden vi behöver fokusera på, och får en lättöversiktligt grund utifrån vilken vi kan prioritera våra resurser.

I nästa steg kan vi börja resonera om hur ett framtida drömläge skulle se ut, och hur verkligheten ser ut idag. Hur vore det idealiskt för våra mål att marknaden uppfattar oss? Vad behöver vi förmedla för förståelse eller information? Vilka värderingar, egenskaper eller fördelar behöver vara tydliga, och för vem? Hur ser vår kommunikation ut på dessa punkter idag, och hur motsvarar den det läge vi önskar att vi var i? Genom att ställa och besvara liknande frågor skapar vi oss en första förståelse över det värde kommunikationen kan och behöver skapa för att vi ska nå företagets mål, och såväl utmaningar som möjligheter framträder tydligare och tydligare.

När nuläges- och målbildsbeskrivningarna är på plats, blir det lätt att se både vilket värde kommunikationsinsatser kan skapa, men också att börja resonera mer specifikt om vilka insatser som kan bidra till att förflytta oss från nuläge till måluppfyllelse.

Om vi tillsammans lyckas summera detta i ett samlat dokument, och göra en ärlig, tydlig utvärdering av mål, möjligheter och hinder, så har vi gjort det viktigaste och svåraste arbetet för en kommunikationsstrategi.

Visst, nu kan vi skicka den till marknadsavdelningen och bara hålla tummarna att det på vägen magiskt förvandlas till de idealiska aktiviteterna. Men det vore nog bättre om vi förstod och kunde forma även vägen från kommunikationsstrategi till enskilda aktiviteter lite bättre. Hur vi gör det, via en kommunikationsplan och generering, planering och prioritering av aktiviteter, berättar vi mer om i nästa artikel.

Vill du veta mer redan nu? Hör av dig och boka ett möte med oss direkt.

more?

Brand

Strategi

Content

Vi är en kommunikationsbyrå som har kapaciteten, höjden och bredden för att ta dig dit du vill. Helst lite längre. Här ser du ett urval av vad vi kan hjälpa er med, men den här branschen har lika många facktermer som en fiskebåt, så vårt bästa tips är att helt enkelt säga till oss vad du vill uppnå så tar vi oss dit tillsammans.

Brand

Varumärkesstrategi

Identitet

Grafisk profil

Logotyp

Strategi

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Mediastrategi

Sökmotoroptimering (SEO)

Målgruppsanalys

Inbound marketing

Digital marknadsföring

UX

PR

Content

Webbdesign

Webbutveckling

Appdesign

Apputveckling

Copywriting

Grafisk design

UI

Löpande produktion

Printdesign

Sociala medier