Marknadsför löftet, inte bara produkten.

Digital produkter och tjänster står och faller på mer än funktioner.

25 Augusti 2017
Hanna Lidfors

 
 
shutterstock_653303941.jpg

Från ett internt perspektiv är det lätt att låta stoltheten i det man skapat driva hur man berättar om det. Men för att verkligen få genomslag och övertyga andra om det värde din tjänst eller produkt kan tillföra måste du tänka på dessa fyra saker i all kommunikation:

Marknadsför löftet, inte bara produkten

När du vill vinna dina kunders tillit, se till att era framtidsplaner är tydliga, och visa att ni historiskt levererat på tidigare löften. Lägg fram bevis på er trovärdighet och låt dem fantisera om vad ett långsiktigt samarbete med er skulle innebära för deras framgång.

Investera i varumärket

När en kund köper er produkt köper de ert varumärke lika mycket som produkten. Vad ert varumärke betyder på marknaden blir en avgörande del i den relation kunden påbörjar i samband med köpet. Kvaliteter som trovärdighet och pålitlighet bör bakas in i ert varumärke, parallellt med era övriga värderingar, Se detta som en del av ert sälj, och allokera pengar för att se till att ert budskap och löfte är tydligt, attraktivt och effektivt.

Vinner över IT-proffsen

De som ansvarar för IT hos er kund har (hos alla kloka inköpare) ett ganska stort inflytande över beslutsfattare om huruvida en tjänst eller produkt passar deras företag eller inte. Om ni ger dem bra dokumentation och tydliga instruktioner för både bruk och installation kommer deras röst att luta i er riktning.

Beskriv upplevelsen, inte bara features

Kundens upplevelse innefattar mer än bara produkten, t.ex. hur fort det går att komma igång, hur bra support ni har, och hur enkelt det är att förstå licens- och köpprocess. Alla dessa saker är betydande, inte bara produktens funktionalitet.

 

—Hanna Lidfors, Art Director