Länsstyrelsen Norrbotten och Företagslyftet väljer Samuraj

Idag drivs många småföretag i Norrbotten ute på landsbygden. Företagslyftet är ett initiativ av Länsstyrelsen Norrbotten och en del av genomförandet av Norrbottens livsmedelsstrategi Nära Mat, för att stärka förutsättningarna för landsbygdsföretagare att driva en hållbar och långsiktig verksamhet. För att lansera denna satsning tog de hjälp av Samuraj.

Som småföretagare kretsar mycket kring den dagliga driften och kärnverksamheten. Initiativet Företagslyftet syftar till att lyfta företagsledningen och de delar som ofta tenderar att bortprioriteras, men som är precis lika viktiga för en välmående verksamhet i det långa loppet. Det kan exempelvis vara frågor som rör personal, strategi, ekonomistyrning och marknad.


Vi ville sänka tröskeln för vad affärsutveckling handlar om och visa på en mer kreativ och lekfull approach. Målsättningen var att fånga in båda delarna i vad företagande och företagsledning handlar om, det kreativa och lekfulla, men också strukturen, seriositeten och det lite mer uppstyrda. Alla delarna får plats.


Samuraj har tagit fram visuell identitet och kommunikationsmaterial i både fysiskt och digitalt format för att positionera projektet och nå rätt målgrupp redan vid lansering. Med utgångspunkt i den visuella identiteten för Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, tog vi fasta på de mer strategiska delarna som utmärker det fristående projektet Företagslyftet.

– Företagslyftet känns väldigt inspirerande att jobba med och innebär att stötta och utveckla våra norrbottniska landsbygdsföretag på ett konkret sätt. Samarbetet med Samuraj har fungerat väldigt bra och vi är stolta över det kommunikativa material som vi använder i arbetet. Det känns modernt och nytänkande, säger Hulda Wirsén, projektledare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Vill du också förändra förutfattade meningar, bidra till den gröna omställningen eller bara stärka din verksamhet? Hör av dig till oss!

more?

Brand

Strategi

Content

Vi är en kommunikationsbyrå som har kapaciteten, höjden och bredden för att ta dig dit du vill. Helst lite längre. Här ser du ett urval av vad vi kan hjälpa er med, men den här branschen har lika många facktermer som en fiskebåt, så vårt bästa tips är att helt enkelt säga till oss vad du vill uppnå så tar vi oss dit tillsammans.

Brand

Varumärkesstrategi

Identitet

Grafisk profil

Logotyp

Strategi

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Mediastrategi

Sökmotoroptimering (SEO)

Målgruppsanalys

Inbound marketing

Digital marknadsföring

UX

PR

Content

Webbdesign

Webbutveckling

Appdesign

Apputveckling

Copywriting

Grafisk design

UI

Löpande produktion

Printdesign

Sociala medier