Samuraj anlitas av Motorhistoriska Riksförbundet för att digitalisera ärendehanteringar

Motorhistoriska Riksförbundet har anlitat Samuraj för att utveckla en teknisk helhetslösning av förbundets ärendehanteringar. Med hjälp av smarta digitala verktyg unikt utvecklade för förbundets behov ska flera av de mest tidskrävande processerna automatiseras.

Filip Haraldsson

Copywriter

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) representerar den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och har idag över 100 000 medlemmar i 200 anslutna klubbar. Under hösten 2021 kontaktade MHRF kommunikationsbyrån Samuraj för att genomföra en teknisk förstudie i hur de kan använda digitala verktyg för att stärka sina processer och arbetssätt. Efter förstudien fick Samuraj i uppdrag att utveckla en omfattande digital lösning för MHRFs ärendehantering, CRM och nya webb. Ett tekniskt komplext arbete eftersom varje ärende är unikt och ska automatiseras i så hög utsträckning som möjligt.

– Med förstudien fick vi möjlighet att förstå deras verksamhet, behov och interna processer på djupet. Den tidigare lösningen upplevdes som begränsad och krävde mycket manuell handpåläggning från både medlemmar, klubbfunktionärer och personal. Tillsammans med MHRF har vi nu utvecklat ett flertal plattformar som är lätt för alla att använda, förklarar Anneli Lindgren, projektledare på Samuraj.

MHRFs medlemmar har via hemsidan kunnat ansöka om att teckna en försäkring för sina samlarfordon. Processen för detta, och flera andra av förbundets ärendehanteringar, har länge hanterats manuellt och blivit till ett tidskrävade pappersarbete för personalen. Med det nya ärendehanteringssystemet från Samuraj har flödet automatiserats hela vägen från ansökan och bokning av inspektör till dokumentation och godkännande. Det innebär stora administrativa resursbesparingar för MHRF som nu kan fokusera mer på medlemsfrågor och sin kärnverksamhet.

– Den nya lösningen har alla funktioner som MHRF behöver idag, samtidigt som den är skalbar och kan utvecklas för framtida behov, utan att vara låst till någon leverantör. Vi har automatiserat de mest tidskrävande processerna och även tagit hänsyn till den varierande datorvana som kan finnas bland landets alla bilentusiaster. Det ska vara enkelt att engagera sig i sin passion, säger Emil Vidmark, utvecklare på Samuraj.

Som en riksorganisation som driver frågor om bevarandet av det rullande kulturarvet har MHRF insett vikten av att utvecklas digitalt för att föra sitt arbete vidare på ett effektivt sätt. Nu vill de fortsätta sin digitaliseringsresa tillsammans med Samuraj.

– Samuraj har från första stund utmanat oss och testat våra processer. De har fått oss att tänka till och inte fastna i gamla hjulspår. Hela projektet har varit väldigt noggrant genomfört, och nu har vi lanserat en lösning som skapar stort kundvärde och affärsnytta. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Malin Erlfeldt, kanslichef på Motorhistoriska Riksförbundet.

more?

Brand

Strategi

Content

Vi är en kommunikationsbyrå som har kapaciteten, höjden och bredden för att ta dig dit du vill. Helst lite längre. Här ser du ett urval av vad vi kan hjälpa er med, men den här branschen har lika många facktermer som en fiskebåt, så vårt bästa tips är att helt enkelt säga till oss vad du vill uppnå så tar vi oss dit tillsammans.

Brand

Varumärkesstrategi

Identitet

Grafisk profil

Logotyp

Strategi

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Mediastrategi

Sökmotoroptimering (SEO)

Målgruppsanalys

Inbound marketing

Digital marknadsföring

UX

PR

Content

Webbdesign

Webbutveckling

Appdesign

Apputveckling

Copywriting

Grafisk design

UI

Löpande produktion

Printdesign

Sociala medier