samuraj-s.png

Strategi & konceptutveckling

Mer än magkänsla.

 
 
 

Våra olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser är nyckeln till vårt koncept. Vi vågar lyssna till och agera utifrån era behov.

Vi har hjälpt företag att skaffa sig nya ägare, gå från röda till svarta siffror, etablera sig på nya marknader, lansera nya tjänster och produkter, öka sin omsättning, förändra sitt varumärke, bemöta ny konkurrens och få medarbetare att gå åt samma håll.

Varumärkesstrategi

Det handlar om varför. Vi lyssnar så att vi kan ställa de rätta frågorna; dem som tydliggör era mål. Först när vi förstår er på djupet, kan vi hjälpa er framåt.

Tillsammans arbetar vi fram en tydlig strategisk plan baserat på era mål.

Anbuds- och säljstrategi

Medveten, systematisk och säljdrivande kommunikation, som bygger på rätt fundament. Kommunikation som skapar möjlighet att nå försäljningsmålen.

Att anlita oss ska betraktas som en investering i mer än bara en enskild affär. Effekterna av vårt gemensamma arbete ska skapa välpaketerad dokumentation och väsentliga resurser som kan återanvändas om och om igen, i flera säljsammanhang.

Från varumärke till koncept

Vi hjälper er organisation att utveckla kommunikationskoncept, antingen som bollplank i strategifasen, extern deltagare i förstudier och analysskeden inför affärsbeslut eller som projektledare där vi ansvarar för projektering, planering och genomförande.

Vi har hjälpt våra kunder inom bland annat följande områden:

  • Inventering av kreativa processer och innovationsförmåga

  • Digitalisering av affärsidé och/eller affärsmodell

  • Utveckling av nya och befintliga koncept för utställningar, rekryteringskampanjer, besökscentrum, mässor och jubileum

Våra kunder får kommunikation som ger resultat. Sedan har vi såklart väldigt kul längs vägen!

Klicka dig in till vår projektplanerare eller ring oss på +46 920-893 90 om du känner dig pratglad (det är vi alltid!).


Relaterade projekt

Mobilaris
Nyab

SA190319-821.jpg