Alent Dynamic

 
 
Varumärkesstrategi
Kommunikation
Webbdesign
Film

Bakgrund

När Samuraj kom i kontakt med Alent Dynamic hette företaget Alent Drying. De hade utvecklat ett helt nytt styrsystem för virkestorkning. Tillsammans identifierade vi att företaget behövde en ny marknadsmässig, internationell framtoning som reducerade intrycket av experimentell teknikutveckling. Som de felaktigt kunde förefalla, i kunders ögon.

 
alent-poster-01.jpg
 
 
Alent-logo-liggande-naturgrön-svart-text.png
 
 
 
 
alent-bg.jpg
 

Utmaningen

Deras utmaning var och är att de säljer enbart en automatisk dynamisk torkprocess, utan att sälja själva torkkammarna, det vill säga själva byggnationen med bland annat fläktar och värmekällor. Alent Dynamic utmanar befintliga torkkammar-leverantörer som oftast har egenutvecklade styrsystem för torkningen. Befintliga torkkammar-leverantörer har funnits i många år och har bearbetat marknaden och därmed etablerat en närvaro på många plan. Alent Dynamic bidrar istället med en helt ny patenterad approach när det gäller virkestorkning — den dynamiska pumpmetoden.

 
Phone_Mock-Up_04.jpg
alent-brochure-3d-mock-up-cover.jpg
alent-brochure-3d-mock-up.jpg
alent-academy-bag.jpg
 

Vår process

Vi påbörjade vårt arbete med en omfattande utifrån-analys av företaget. En av de stora punkterna i föreslagen plan var byte av företagsnamn till Alent Dynamic inklusive ett helt nytt varumärke. Vi omformulerade kunderbjudandet i syfte att klättra högre upp i värdekedjan. Vi började kommunicera lösningar och värde, framför teknik och produkt. Samuraj har även fungerat som ett bollplank i det löpande strategiarbetet. 

Plattformen för kommunikationen blev en helt ny webb med enhetlig design och med ett antal filmer som bygger varumärket och hjälper säljet framåt.

 
 

Expect more to come

 
 

Sammanfattning

Alent Dynamic har placerat sig på världskartan inom sin bransch och har de tre senaste åren haft en tillväxt på 570 %. Företaget har utsetts till ett av de snabbast växande företagen i Sverige. De har även blivit utsedda till klimatkämpar inom supereffektivitet av Energikontor i Norr.

Ett normalt stort sågverk som använder Alent-metoden vid virkestorkning sparar en villas årsförbrukning av energi på två-tre dagar! Snacka om ett företag som gör gott för både kund och miljön.